หาพนักงานคลีน ชิฟกลางคืน

10 เดือนที่ผ่านมา

หาพนักงานคลีน Office and Labatories 

Red Cross, 154 Batman St, West Melbourne VIC 3003

Monday to Friday, Midnight to 5am. 

ขอคนมีประสบการณ์คลีน ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ และมีวีซ่าทำงานถูกต้อง 

พร้อมเริ่มงานได้ทันที 

สนใจติดต่อ 0468398093