Apply for work

8 เดือนที่ผ่านมา

หางานค่ะเคยทำ kitchen hand และงานคลีนค่ะ 

ว่าง จันทร์-ศุกร์ หลังบ่าย3 

เสาร์-อาทิตย์ ว่างทั้งวันค่ะ

0422 696 779