ร้านไทยที่Moorookaต้องการรับสมัครพนักงานเสริฟ

8 เดือนที่ผ่านมา

ร้านไทยที่Moorookaต้องการรับสมัครพนักงานเสริฟ ภาษาพอใช้ได้ ไม่เป็นงานเรายินดีสอนงานให้  

sms 0451 952 879