ร้านไทยที่Moorookaต้องการรับสมัครพนักงานเสริฟ

1 ปีที่แล้ว

ร้านไทยที่Moorookaต้องการรับสมัครพนักงานเสริฟ ภาษาพอใช้ได้ ไม่เป็นงานเรายินดีสอนงานให้  

sms 0451 952 879