รับสมัครผู้ช่วยงานคลีน

1 ปีที่แล้ว
 • วันพฤหัส -ศุกร์ เวลา 9am-3pm
 • ทำวันละ 5-7ชม.
 • $22-25 ต่อ ชม. แล้วแต่ความสามารถ
 • รับส่ง Indooroopilly station
 • ยินดีสอนงานถ้ายังไม่มีประสบการณ์
 • ทดลองงานจ่าย$20 ต่อ ชม.

Inbox รายละเอียดมาที่ FB Tukky K. Shaw

 • วีซ่าอะไร
 • ถ้าวีเรียน เรียนวันและเวลาอะไร
 • อายุเท่าไหร่
 • พักที่ไหน
 • สะดวกทำกี่วัน
 • เคยทำงานคลีนไหม

ขอบคุณค่ะ