ห้องเปิดใหม่ ตึก มิราม่า

8 เดือนที่ผ่านมา

ห้องเปิดใหม่ ตึกมิราม่า Sec คู่ 2 ห้อง
ห้องละ $550 ต่อวีค
สนใจ ข้อมูลเพิ่มเตืม text only

พร้อมเข้าอยู่ 3 Apr ค่ะ