ห้องเปิดใหม่ ตึก มิราม่า

1 ปีที่แล้ว

ห้องเปิดใหม่ ตึกมิราม่า Sec คู่ 2 ห้อง
ห้องละ $550 ต่อวีค
สนใจ ข้อมูลเพิ่มเตืม text only

พร้อมเข้าอยู่ 3 Apr ค่ะ