ตามหาห้องพักโซน Melbourne CBD / Free tram zone/ใกล้สถาบัน Elsis

1 ปีที่แล้ว

ตามหาห้องพักโซน Melbourne CBD / Free tram zone ใกล้สถาบัน Elsis สำหรับ ผู้ชาย 2 คน

  • พร้อมเข้าอยู่วันที่ 18 เมษายน 2023 ขั้นต่ำ 3 เดือน 2 ห้องนอน งบ: 200-250$ / Week
  • รักสะอาด, ไม่สูบบุหรี่, เคารพกฎระเบียบ

FB: Watcharaplute Ritruamsup