ร้าน Chuonkin รับสมัครพนักงานในครัว

1 ปีที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ร้าน Chuonkin รับสมัครพนักงานในครัว, คนผัด ไม่มี stations ตายตัว ทุกคนในครัว rotate งานกัน

**ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนงานค่ะ**

  • ชิฟตอนเช้า 10.30-14.30 วันธรรมดา
  • ชิฟตอนเช้า 11.30-1500 วันเสาร์ อาทิตย์
  • ชิฟตอนเย็น 17.00 หรือ 18.30 until close

ต้องว่างทำงานอย่างน้อยชิฟเช้า 2 ชิฟวันธรรมดา, ชิฟเย็น 2 ชิฟ รวมถึงเสาร์-อาทิตย์ค่ะ

ขอบคุณค่ะ