Casual Domestic cleaning เริ่มต้น $27.14 บวก super

1 ปีที่แล้ว

Casual Domestic cleaning เริ่มต้น $27.14 บวก super อีก ( ผ่านลองงาน 3 เดือน ถ้าทำงานดีเราเพิ่ม $28 ) ทำงานครบ 1 ปี $29/ ชม ถ้าทำงานดี รับรองชั่วโมงงานให้ไม่ต่ำกว่าวันละ4 ชั่วโมง

ขึ้นรถที่ Sunnybank hills 8:45 -9 โมง เสร็จงาน แล้วแต่วัน งานเยอะก็ 4 โมงเย็น

งานมี จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ ( พฤหัสเริ่ม เร็วๆนี้ Police checked ต้องมี

งานถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง payslip ทุกอาทิตย์ เริ่มงาน จันทร์นี้เลย 3/04

0406800664

Bioney