หางาน

1 ปีที่แล้ว

หางานค่ะ วีซ่านักเรียน ตอนนี้ว่างทุกวัน ขยัน อดทนตรงเวลา พร้อมเรียนรู้งาน พร้อมเริ่มงานทันทีงานอะไรก็ได้ ติดต่อ0459290630