หางานครับเคยทำงานในครัวที่ไทย

10 เดือนที่ผ่านมา
หางานในครัวครับวีซ่า3ปีเวีซ่านักเรียน3ปีภาษาไม่แข็งแรง0432146077