หางานในเมลเบิร์น

10 เดือนที่ผ่านมา

พักอยู่ใน CBD  

วีซ่านักเรียนนะคะ (Student Visa)

มีประสบการณ์หน้าบ้านที่Australia (FOH ) ในครัวก็สามารถทำได้ค่ะ (Kitchen hand) 

ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ค่ะ 

สนใจติดต่อ 0422578338