หางานครับ

5 เดือนที่ผ่านมา

สนใจงานที่เกี่ยวกับkitchenhandภาษาพอได้นิดหน่อยครับ

เคยทำkitchenhandประมาณ1เดือนครับ